Tytuł utworu

Pierwotnie „Lalka” miała nosić tytuł „Trzy pokolenia”. Oznaczać miały Rzeckiego, Wokulskiego i Ochockiego. Ignacy Rzecki był przykładem romantyka, idealisty politycznego – całe życie wierzył, że Napoleon przyniesie wolność całej Europie. Stanisław Wokulski łączył w sobie cechy romantyka i pozytywisty. Julian Ochocki to przedstawiciel pozytywistów, fanatyk nauki..

Pierwsza żona Wokulskiego

Wokulski przyznał, że ożenił się z o wiele od niego starszą Małgorzatą Mincel, „ażeby mieć pracę i nie umrzeć z głodu”. Ignacy Rzecki w swoim pamiętniku zanotował o Małgorzacie:

„nagle poczęła się malować…Zrazu nieznacznie, potem coraz energiczniej i coraz nowymi środkami…Usłyszawszy zaś o jakimś likworze, który damom w wieku miał przywracać świeżość i wdzięk młodości, wytarła się nim pewnego wieczora tak starannie od stóp do głów, że tej samej nocy wezwani na pomoc lekarze nie mogli jej odratować. I zmarło, biedactwo, niespełna we dwie doby na zakażenie krwi, tyle tylko mając przytomności, aby wezwać rejenta i cały majątek przekazać swemu Stasiulkowi”.